Radni, Rada Sołecka

herbSołtys:herb

Grażyna Gała
Glinica
ul. Asfaltowa 18
42-793 CIASNA

Radni Gminy:

Grażyna Gała (II Wiceprzewodnicząca Rady Gminy)

Czesław Małczak

Rada Sołecka:

1. Droździok Krystyna

2. Grzechac Teresa

3. Lizoń Jan

4. Matusek Danuta

5. Paradecka Krystyna

6. Pollok Justyna

7. Sier Magdalena

8. Tudzio Joanna