Grypa ptaków – złagodzenie ograniczeń od jutra

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa
i Rozwoju Wsi:
 

“Zgodnie z zapowiedziami, w związku z poprawą sytuacji epizootycznej minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

Dziś zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 722 i jutro (6 kwietnia br.) wchodzi w życie.

Rozporządzenie uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.”

Treść rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
można przeczytać klikając TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017r. 
przestaje obowiązywać zakaz wypuszczania drobiu.
 

Nadal obowiązuje jednak zakaz:
– pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
– wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Ponadto nakazuje się:

– utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
– zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
– utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
– przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
– karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
– wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
– stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
– stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
– oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
– powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
– dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej
w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

*