WAŻNE! Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

OGŁOSZENIE
W sprawie bezpłatnej zbiórki wyrobów
zawierających azbest

Wójt Gminy Ciasna informuje, iż w 2017 roku wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla celów usuwania azbestu Z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Ciasna w 2017 roku W ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Z terenu Gminy Ciasna”.

Gmina Ciasna pokryje koszt demontażu oraz odbioru i utylizacji zebranych materiałów azbestowych.

Informujemy, że obecnie nie ma możliwości dofinansowania nowych pokryć dachowych.

Osoby zainteresowane odbiorem azbestu z ich nieruchomości w 2017 roku powinny złożyć stosowny wniosek w terminie do 31 marca 2017 r. W Urzędzie Gminy Ciasna, pok. nr 13,
tel. 34 357 27 73, 34 357 27 70

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Ciasna, pok. nr 13 oraz na stronie internetowej gminy: ciasna.pl  oraz ciasna.bipgmina.pl

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 roku.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciasna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

*