APEL Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu, w związku licznymi sygnałami i doniesieniami o nieprzestrzeganiu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku  w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (D. U. 2016.2091) przez gospodarzy hodujących niewielkie ilości drobiu i innych ptaków utrzymywanych przez człowieka, prosi o ponowne, bardziej skuteczne rozpowszechnienie w/w rozporządzenia wśród ludności.

Proszę o potraktowanie sprawy wyjątkowo poważnie. Nagminne nieprzestrzeganie nakazu zamykania i karmienia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka w pomieszczeniach naraża liczne, duże fermy drobiu w powiecie lublinieckim i najbliższej okolicy na zarażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8, a co za tym idzie olbrzymie straty materialne i moralne (konieczność gazowania i utylizacji drobiu w całych fermach). Nadmieniam, że za łamanie zakazów i nakazów niniejszego rozporządzenia Policja może nakładać stosowne kary. 

Sprawa jest bardzo poważna, gdyż odnotowano już trzydzieste ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Polsce (w tym w woj. opolskie, małopolskie).

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu
lek. wet. Krzysztof Biś

TREŚĆ APELU – KLIKNIJ!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

*