8 marca 2016 archive

Świadczenie wychowawcze, czyli program „Rodzina 500 plus”

W związku z uchwaleniem w dniu 11 lutego 2016 roku ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), do katalogu świadczeń dla rodziny wchodzi tzw. świadczenie wychowawcze. W gminie Ciasna do realizacji zadań ww. ustawy został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych …

Kontynuuj czytanie