1 marca 2016 archive

Jubileusz pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Ciasnej informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń par małżeńskich, które w ciągu całego roku 2016 będą świętować 50-lecie swego pożycia małżeńskiego, w celu wystąpienia o nadanie im Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Kontynuuj czytanie