Marzec 2016 archive

Planowane wyłączenia energii elektrycznej.

Planowane wyłączenia energii elektrycznej Glinica ul. Asfaltowa nr 1 i od nr 5 do nr 37, Biała, Boczna, Dolna, Kochcicka, Lubecka, Mleczna, Nowa, Równa od nr 1 i nr 8 do nr 23. Rozpoczęcie: 31/03/2016 08:30:00 Zakończenie: 31/03/2016 12:30:00

Kontynuuj czytanie

Brzezinkowe – brak prądu!

Planowane wyłączenia energii elektrycznej Brzezinkowe, ul. Brzezinkowe od nr 1 do nr 14a i od nr 23 do nr 27. Rozpoczęcie: 30/03/2016 08:30:00 Zakończenie: 30/03/2016 12:30:00

Kontynuuj czytanie

Świadczenie wychowawcze, czyli program „Rodzina 500 plus”

W związku z uchwaleniem w dniu 11 lutego 2016 roku ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), do katalogu świadczeń dla rodziny wchodzi tzw. świadczenie wychowawcze. W gminie Ciasna do realizacji zadań ww. ustawy został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych …

Kontynuuj czytanie

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla rolników

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublińcu zaprasza zainteresowanych rolników na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące dopłat bezpośrednich w 2016 roku oraz działań PROW 2014-2020. Terminy spotkań poniżej.

Kontynuuj czytanie

Pobór I raty podatku za 2016 rok

UWAGA! Sołtys Wsi Glinica informuje, iż w dniach 11, 12, 14, 15 marca 2016r. będzie pobierał I ratę podatku za 2016 rok.   Istnieje również możliwość wpłaty kilku rat.

Kontynuuj czytanie

Jubileusz pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Ciasnej informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń par małżeńskich, które w ciągu całego roku 2016 będą świętować 50-lecie swego pożycia małżeńskiego, w celu wystąpienia o nadanie im Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Kontynuuj czytanie