Archiwum dzienne: 19 lutego 2016

Lut 19

WAŻNE! Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Ciasna informuje, że w roku 2016 wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciasna”. Gmina Ciasna pokryje koszt demontażu oraz odbioru i utylizacji zebranych materiałów azbestowych.

Kontynuuj czytanie »